สินเชื่อเงินไชโย
อนุมัติไวใน 29 นาที ไม่ต้องโอนเล่ม ปิดโปะได้ไม่มีค่าปรับ


สินเชื่อทะเบียนรถ รีไฟแนนซ์รถยนต์
อนุมัติไวใน 29 นาที ไม่เช็คเครดิต ไม่ต้องมีคนค้ำ 

✔️ วงเงินสูงถึง
50,000 - 1,000,000 บาท
✔️อัตราดอกเบี้ย
0.69 % - 1.2% ต่อเดือน(ลดต้นลดดอก)
✔️ระยะเวลาผ่อน
12 - 60 เดือน
✔️ประเภทรถ
รถเก๋ง รถกระบะ รถรถตู้ รถบรรทุก

คุณสมบัติของ สินเชื่อเงินไชโย
 • รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ วงเงินอนุมัติไม่เกิน 700,000 บาท
 • รถบรรทุก วงเงินอนุมัติไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • สินเชื่อโฉนดที่ดิน วงเงินอนุมัติไม่เกิน 2,000,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนรถตัวจริง
- เอกสารประกอบการขนส่ง (เฉพาะรถบรรทุก)

คุณสมบัตรผู้สมัคร
- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี (ณ วันที่ขอสินเชื่อ)
- มีรายได้สุทธิเพียงพอต่อการจ่ายค่างวด
- มีรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก เป็นของตัวเอง อายุรถไม่เกิน 23 ปี

ตัวอย่างวิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถ
(วงเงินกู้ +(วงเงินกู้xดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือนxจำนวนงวด))/จำนวนงวด
(100,000+(100,000x1.20%x60))/60
= 2,877 บาท ต่อเดือน
(วงเงินกู้ + ดอกเบี้ยทั้งหมด) = (100,000 + 72,620 = 172,620 บาท)
วงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.20% ต่อเดือน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย Effective Rate 24% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ
• ค่าอากรแสตมป์ : ตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราที่กฎหมายเรียกเก็บ
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 24% ต่อปี ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
• ค่าบริการในการโอนกรรมสิทธิ์ กรณี Refinance จากสถาบันการเงินอื่น : เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินกู้ผ่านช่องทางตู้ ATM : ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ เฉพาะกรณียังไม่บอกเลิกสัญญา
(มีหนี้ค้างชำระ หรือ หนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท)
• ค้างชำระ 1 งวด : 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้
• ค้างชำระมากกว่า 1 งวด : 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้
• ค่าติดตามทวงถามหนี้นอกสถานที่ เฉพาะกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้าง มากกว่า 1 งวด : ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 400 บาท/รอบการทวงถามหนี้
กรณีปิดยอดสินเชื่อก่อนกำหนด : ไม่มีค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ช่องทางการชำระ
1. ชำระได้ที่สาขาเงินไชโยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น 7 - 11 , Big C ,Tesco
3. ชำระเงินผ่านช่องทาง แอปพลิเคชั่น เงินไชโย
4. ชำระเงินผ่าน QR Code
5. ชำระเงินผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ และผ่านทาง Mobile Banking ของธนาคารเกี่ยวกับเงินไชโย
"เงินไชโย" บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน ครอบคลุมรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และ รถบรรทุก ที่มาพร้อมกับบริการ "บัตรเงินไชโย" ที่มาในรูปแบบของบัตรกดเงินสด ให้บริการโดยบริษัท ออโต็ เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX GROUP) สำนักงานใหญ่ West Tower A SCB Park Plaza, เลขที่ 18 ชั้น 6 จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://chaiyo.co.th


เงินไชโย ดีอย่างไร??
สาขาเงินไชโย สินเชื่อ เงิน ไชโย สาขา เปิดให้บริการทั่วประเทศ
ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ วงเงินอนุมัติสูง (ขึ้นกับยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีที่ผลิต)
ค่าผ่อนต่องวดต่ำ กู้ 20,000 ผ่อนแค่วันละ 10 กว่าบาท
ผ่อนได้นานกว่า ให้ผ่อนสูงสุดถึง 60 งวด (ขึ้นอยู่กับประเภทรถ)
อายุรถที่มาจำนำสูงสุดถึง 25 ปี
แถมฟรี ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ให้กับลูกค้าทุกราย
สินเชื่อถูกกฏหมาย (ในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์) อยู่ในกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
website นี้ไม่ใช่เว็บไซต์หลักของเงินไชโย
จัดทำโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเงินไชโย
บริษัท ไชโย คอนเนคซ์ท จำกัด
เลขทะเบียนการค้าที่ : 0105566091058
เลขที่ 16/47 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ติดต่อด่วน